Το 50% των δαπέδων που τοποθετούνται σήμερα είναι κολλητά.

Παρέχουν πολύ καλή ηχομόνωση και θερμομόνωση, μεγάλη σταθερότητα στην εναλλαγή των καιρικών συνθηκών, μεγάλη διάρκεια ζωής, μοναδική αίσθηση, καθώς επίσης δυνατότητα επένδυσης σκάλας για απόλυτη ομοιομορφία.

Πλεονεκτήματα Κολλητού Δαπέδου

  • Ταχύτητα κατασκευής
  • Ελαχίστη όχληση όταν αυτό τοποθετείται σε ήδη κατοικημένο χώρο
  • Χαμηλότερο κοστολόγιο